Gdzie zabiegać rady w razie ambarasów w familii?

Nie każdorazową okoliczność życiową można wiedzieć przed
faktem również może się okazać, iż bytowy partner toteż twój oponent, natomiast
dzieci wplątują się w niezbyt smaczne sprawy. Jakże odnaleźć usługę w tych
chwilach?

Niebieska Linia

Jeśli w życiu intymnym płaszczyźnie samodzielnej zdarzyło
się cokolwiek niegustownego, musimy zameldować się na Niebieską Linię. Pod
obecną nazwą kryje się Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Numer na dostępny spośród każdego miejsca w kraju telefon kontaktowy dla
naruszonych przemocą w familii to 800 12 00 02, a numer na nietypowy telefon
zaufania to 116 123. Należy aktywować takie numery, gdyby w rodzinie występowało
się coś złego, o czym problematycznie można rzec kolejnym ludziom. Przemoc we
własnym domu to traumatyczne przeżycie i często brak siły psychicznej, by
zawiadomić organy ścigania, chociaż od razu tu należy zgłaszać każdy przypadek
agresji.

Pomoc dla mężczyzn, którzy też padają ofiarą przemocy

Ta kwestia jest skrzętnie zamiatana pod dywan, nie mówią o
tym sami bohaterowie, ale za tajemnicę poliszynela trzeba przyjąć zjawisko
padania coraz większej ilości mężczyzn ofiarą domowej przemocy. Dla tych,
których dosięgła agresja w rodzinie, też otwarta jest Niebieska Linia;
równouprawnienie powinno dotyczyć każdego obszaru rzeczywistości, w tym pomocy
dręczonym jednostkom, więc mężczyźni muszą otrzymywać identyczne wsparcie jak
kobiety. Ważne jest, by podczas zawiadomienia o przemocy, mężczyźni posiadali
świadomość bezpieczeństwa i nie mieli przeświadczenia, że są lekceważeni czy
niewarci uwagi, gdyż stali się ofiarami.

Bezpłatna pomoc prawna

W tej sytuacji może cieszyć fakt, że od początku 2019 roku
pojawiła się możliwość dotarcia do zupełnie darmowej pomocy u prawnika. Skutek
jest taki, że także biedniejsze osoby mogą liczyć na poradę w sprawach, które
wydają się dla nich nie do przejścia. Wpisując w wyszukiwarkę choćby na
przykład wyrażenie „prawo
rodzinne łódź
” niewątpliwie pokaże się nam wykaz adwokatów, którzy
zajmują się prawem rodzinnym i zostanie nam przekazana informacja, czy akurat
ten adwokat bierze udział w programie darmowej pomocy prawnej. Jeśli w ten
sposób nie udałoby się nam namierzyć właściwego adwokata, który przyjmie nas
bez opłat, należy udać się do właściwych wydziałów samorządowych i tam postarać
się o informacje związane z listą kancelarii i biur realizujących podobne
usługi.